x [close]
x [close]
โลโก้ worldcupfigures.com
  • โปรแกรม
  • ผลบอล
  • วิเคราะห์
ติดตามเรา :
รวมข่าว ตารางแข่งขัน ผลบอล สนามแข่งขัน ข้อมูลของฟุตบอลโลก 2014 มากที่สุดในประเทศไทย

เมืองโปร์ตูอาเลเกร

ก่อตั้ง : 26 มีนาคม ค.ศ. 1772

รัฐ : รัฐรีโอกรันดีโดซูล

ที่ตั้ง : ทางใต้ของบราซิล

จำนวนประชากร : 1,509,939 คน

พื้นที่ : 496 ตารางกิโลเมตร

โปร์ตูอาเลเกร เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลของรัฐรีโอกรันดีโดซูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1772 ซึ่งที่เป็นเมืองหลวงทางใต้สุดของประเทศบราซิล โปร์ตูอาเลเกรเป็นเมืองที่มีชายฝั่งทะเลยาว และภูเขา โปร์ตูอาเลเกรถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมการเมือง และเศรษฐกิจที่เน้นเฉพาะด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญคือ การขนส่ง การผลิตในประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 1 ใน 12 เมืองของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ สนามอูเบย์รา-รีอู สเตเดียม

บรรยากาศของเมืองโปร์ตูอาเลเกร

โปร์ตูอาเลเกรในวันนี้

เมืองโปร์ตูอาเลเกร

เมืองโปร์ตูอาเลเกรเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของบราซิล มีเศรษฐกิจที่หลากหลายที่เน้นการเกษตรและอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตทางการเกษตรผลิตพลัม ลูกพีช ข้าว และมันสำปะหลังที่ปลูกในชนบท

สภาพอากาศ

เมืองโปร์ตูอาเลเกร

เมืองโปร์ตูอาเลเกร มีสภาพอากาศแบบชื้น และฝนตกเฉลี่ยทั้งปี ในหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 32 ° C ส่วนหน้าหนาวมีอุณหภูมิ 4 ° C ถึง 16 ° C

ฟุตบอลในเมืองโปร์ตูอาเลเกร

เมืองโปร์ตูอาเลเกร

เมืองโปร์ตูอาเลเกร มีทีมดังอย่าง Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense และ Sport Club Internacional เป็นสองสโมสรที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลบราซิล

รู้จักสนามในเมืองโปร์ตูอาเลเกร

สนามเบย์รา-รีอู สเตเดียม

สนามอูเบย์รา-รีอู สเตเดียม เป็นสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในเมืองโปร์ตูอาเลเกร ประเทศบราซิล ที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ในเดือนกรกฎาคมนี้

โปรแกรมแข่งขันและผลฟุตบอลโลก

รอบ 4 ทีม สุดท้าย

ทีม ผล ทีม
1-7

9 กรกฎาคม 2557
0-0

2-4

10 กรกฎาคม 2557
12BUYSHOP.COM