x [close]
x [close]
โลโก้ worldcupfigures.com
  • โปรแกรม
  • ผลบอล
  • วิเคราะห์
ติดตามเรา :
รวมข่าว ตารางแข่งขัน ผลบอล สนามแข่งขัน ข้อมูลของฟุตบอลโลก 2014 มากที่สุดในประเทศไทย

เมืองกูรีตีบา

ก่อตั้ง : ค.ศ. 1693

รัฐ : ปารานา

ที่ตั้ง : บราซิลตอนใต้

จำนวนประชากร : 1,851,215 คน

พื้นที่ : 430.9 ตารางกิโลเมตร

กูรีตีบา เป็นเมืองหลวงของรัฐปารานา ประเทศบราซิล ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐ มีประชากรประมาณ 1,760,500 คนเป็นของปี 2010 ซึ่งถือว่ามากที่สุดในบริเวณทางตอนใต้ของประเทศบราซิล กูรีตีบายังถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าวัวที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง และทางด้านการเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 1 ใน 12 เมืองของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ณ สนามอารีน่า ดา ไบซาดา

บรรยากาศของเมืองกูรีตีบา

กูรีตีบาในวันนี้

เมืองกูรีตีบา

เมืองกูรีตีบาเป็นศูนย์ที่ทางวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจสำคัญในแทบโซนทวีปอเมริกา เมืองกูรีตีบามีเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและบริการ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในบราซิล

สภาพอากาศ

เมืองกูรีตีบา

เมืองกูรีตีบามีสภาพอากาศแบบชื้นอยู่ในแถบอบอุ่นอยู่ที่บนราบสูง และมีภูมิประเทศที่แบนราบ ช่วงเวลากลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของ 7 ° C ในบางครั้งต่ำกว่า 0 ° C ในระหว่างช่วงเวลากลางวัน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณ 18 ° C

ฟุตบอลในเมืองกูรีตีบา

เมืองกูรีตีบา

กูรีตีบาเป็นที่ตั้งของ 2 ทีมฟุตบอล คือ Coritiba Foot Ball Club และ Clube Atletico Paranaense

รู้จักสนามในเมืองกูรีตีบา

สนามดา ไบซาดา อารีน่า

สนามอารีน่า ดา ไบซาดา เป็นสนามฟุตบอลในเมืองกูรีตีบา ประเทศบราซิล ที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ในเดือนกรกฎาคมนี้

โปรแกรมแข่งขันและผลฟุตบอลโลก

รอบ 4 ทีม สุดท้าย

ทีม ผล ทีม
1-7

9 กรกฎาคม 2557
0-0

2-4

10 กรกฎาคม 2557
12BUYSHOP.COM